Logo

Logoen er det aller viktigste gjenkjennelseselementet i den grafiske profilen. Konsekvent plassering av logo i den fargen som er beskrevet er med på å ivareta merkevaren Agder Energi.

Logoen skal i all hovedsak stå på hvitt.

Logo, normal versjon

Når det ikke er hensiktsmessig å bruke farge, kan logo stå i svart eller hvit, som for eksempel i annonser som trykkes i svart/hvit. Hvit logo benyttes der bakgrunnsfargen er mørk.

Logo, svart-hvit versjon

Logo, negativ versjon

God kraft. Godt klima.

I spesielle tilfeller kan payoffen God kraft. Godt klima. stå sammen med konsernlogoen, som vist her.

Logo med payoff

Payoff skal vanligvis våre frittstående, og tilpasses det enkelte dokument/trykksak/produkt. Den skal settes opp i profilfonten District, i den utgaven som egner seg best i det aktuelle formatet. I annonser med profillinje skal payoff ligge på oversiden av denne, på linje med logo.

Alternative oppsett med payoff:

Logo med payoff

Smart Strøm

Smart Strøm

Last ned logo

Agder Energi, Postboks 603 Lundsiden, 4606 Kristiansand. Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 18, 4630 Kristiansand. E-post: firmapost@ae.no. Webansvarlig: Mette Mari Wigstøl.
Telefon: 38 60 70 00. Kundesenter LOS: 02021. Feilmelding/ Kundesenter AE Nett: 07272. Organisasjonsnummer: NO 981 952 324. © Agder Energi 2009.